İlköğretim İngilizcesi Eğitim Programımız

Bize göre ingilizce konuşmanın önündeki en büyük engel formül ezberleme üzerine kurulu gramer temelli eğitimdir. IDEAL-ENGLISH İlköğretim İngilizcesi Eğitim Sistemi’nin öncelikli hedefi öğrencinin ingilizce konuşabilmesini ve anlayabilmesini sağlamaktır.

İlköğretim İngilizcesi Eğitim Programımız, çocuklara temel konuşma yeteneğini şarkılar, oyunlar, hikayeler gibi onlar için eğlence haline gelen bir anlayışla hazırlanmıştır. Programda hedeflenen ifade yeteneği ve konuşmadır.

Çocuklarımızın ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına yönelik içeriğiyle İngilizceyi ileri seviyelere kadar eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır. Eğitimin ilk gününden itibaren hedeflenen dilde iletişim kurma öğretilmekte, öğrencinin tercüme yapmasını engellemek için doğrudan hedeflenen dilde düşünmesi sağlanmaktadır. İlköğretim İngilizce Programın ilk seviyesinde işlenen konular arasında alfabe, sayılar, tanışma diyalogları, hayvanlar, yön talimatları verme ve aile ilişkileri yer almaktadır. İlk seviyeden sonra öğrencilere fiil zamanları, ev hayatı ve çevre tasvirleri ile kelime bilgilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar sunulmaktadır. İlköğretim İngilizce Programı, çocukların yabancı dil eğitimini çocuk psikolojisine uygun olarak geliştirilmiş müfredat ve materyalle desteklemektedir.

IDEAL-ENGLISH İlköğretim İngilizcesi programı sayesinde çocuğunuzda doğaçlama olan konuşma yeteneğinin de hızlı bir şekilde geliştiğini göreceksiniz. Erken yaşta eğitime başlamak çocukların dile hakimiyetini arttıracak ve bir yetişkinden daha kısa sürede ve daha iyi İngilizce öğrenecektir!

Eğitim süresince öğrencinin dildeki gelişimi takip edilerek izlenen programlarda gerekli değişiklikler yapılmaktadır. Başlangıç seviyesinden itibaren konuşma ağırlıklı yapılan dersler sayesinde öğrencilerimiz kısa sürede konuşabilir duruma gelmektedirler.

 

İlköğretim İngilizcesi Eğitim Öğrencilerimizden Enstanteneler